گرفتن طرفدار یک ضرب و شتم قیمت

طرفدار یک ضرب و شتم مقدمه

طرفدار یک ضرب و شتم