Działdowo 12-11-2019 godz. 02:55
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W DZIAŁDOWIE
ALINA JAŃCZUK

Dane Adresowe

Kancelaria Komornicza w Działdowie

ul. Władysława Jagiełły 25/1,
13-200 Działdowo

Kontakt z kancelarią:

tel/fax (23) 697-51-88

kom 512-937-303

 

Sekretariat kancelarii czynny:

Poniedziałek-Piątek: od 08:00 do 16:00

Przyjęcia interesantów:

Czwartek od 10:00 do 14:00

Nr konta Bank BGŻ o/DZIAŁDOWO:

26 2030 0045 1110 0000 0196 8640
NIP: 000-000-00-00
Adres e-mail: dzialdowo.janczuk@komornik.pl
Adres www: www.komornikdzialdowo.pl

Obsługujemy wnioski:

Korzystamy z systemów:
 

Informacje dla wierzyciela

Jakie dokumenty należy przygotować składając wniosek egzekucyjny?

Aby wszcząć postępowanie egzekucyjne należy złożyć w kancelarii komornika sądowego tytuł będący podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego z wypełnionym wnioskiem egzekucyjnym. Wniosek z tytułem można przedstawić komornikowi za pośrednictwem poczty, elektronicznie (portal E-SĄD) lub osobiście.

Chcąc mieć pewność że posiadany wyrok, postanowienie czy nakaz zapłaty jest tytułem wykonawczym należy sprawdzić czy zawiera on dopisek bądź pieczątkę o następującej treści:

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ... 20 ... r. Sąd ... w ... stwierdza,
że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ...
oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć,
aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie
będą wezwane, udzieliły pomocy.
Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.


Gotowe szablony wniosków egzekucyjnych są dostępne do pobrania w dziale Formularze oraz w formie papierowej w sekretariacie naszej  kancelarii. Należy w nim zamieścić wszelkie posiadane informacje o dłużniku takie jak: nr PESEL, NIP, posiadany przez dłużnika majątek, wierzytelności, wynagrodzenie, pojazdy, nieruchomości ze wskazaniem numeru księgi wieczystej itp. Informacje te mogą znacząco przyspieszyć postępowanie i mieć wpływ na skuteczność egzekucji.

Kto ponosi koszty postępowania egzekucyjnego?

Wszelkimi kosztami powstałymi w trakcie postępowania egzekucyjnego finalnie jest obciążany dłużnik. Jednakże do czasu wyegzekwowania należności komornik może wzywać wierzyciela o uiszczenie zaliczki na wydatki takie jak koszty korespondencji, zapytań do urzędu skarbowego czy ZUS, poszukiwania majątku, dojazdy itp.

 

 

Sąd Działdowo

BROWN BLUE ORANGE